Junta de Govern 21/03/2023

Divendres, 17 de març de 2023 a les 00:00

Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 21/03/2023

ORDRE DEL DIA

  1. EN ACTE PÚBLIC

Donat que els següents punts corresponen a competències delegades pel Ple, es tractaran en acte públic:

CULTURA I PATRIMONI

1. Aprovació de les bases reguladores del concurs del cartell de Festa Major Estiu 2023.

SECRETARIA I SERVEIS JURÍDICS

2. Compareixença i oposició al recurs contenciós administratiu  281/2023-A interposat per Red Eléctrica de España contra l’ordenança fiscal núm. 29 per a l’any 2023.

  1. EN ACTE NO PÚBLIC

Un cop finalitzat el punt anterior, es tractaran els següents punts en presència de l’Alcaldessa i els regidors que formen part de l’equip de govern:

ALCALDIA

3. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 8 de març de 2023.

CULTURA I PATRIMONI

4. Ratificació del Decret d’Alcaldia d’adjudicació del contracte obert simplificat sumari per al subministrament de fons documental bibliogràfic, audiovisual i multimèdia de la biblioteca municipal.

5. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL) 2023.

6. Atorgament subvenció de concessió directa a l'entitat Grup Sardanista de Begues i aprovació de les bases reguladores específiques (2023).

OCUPACIÓ

7. Ratificació Decret RES2023/392 Programa Treball i Formació 2023.

SERVEIS TERRITORIALS

8. Aprovació conveni entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Olivella, Sitges i Begues per a la realització de les obres de millora de la seguretat viària del camí de Castelldefels (GA-101), TTMM d’OLIVELLA, Sitges i Begues.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

9. Ratificació Decret 2023-397 d’ajuda económica per part de l’Ajuntament de Begues per respondre a la crida d’emergència per el terratrèmol de Kurdistan, Turquia i Siria a través del Fons Català de Cooperació al desenvolupament, projecte 3829.

SECRETARIA I SERVEIS JURÍDICS

 10. Control d’executivitat dels actes anteriors.

Darrera actualització: 14.04.2023 | 13:35