Junta de Govern 28/09/2021

Dijous, 23 de setembre de 2021 a les 00:00

Ja podeu consultar l'acta de la Junta ordinària del dia 28/09/2021.

ORDRE DEL DIA
 
I. EN ACTE PÚBLIC
 
Donat que els següents punts corresponen a competències delegades pel Ple, es tractaran en acte públic, a través de retransmissió en directe de la sessió mitjançant aquest enllaç: http://directebegues.videoacta.es/
 
HISENDA
 
1. Modificació de l’Ordenança General reguladora de Preus Públics 2021.
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 
2. Aprovació de les bases per al concurs fotogràfic per al calendari de Begues 2022.
 
II. EN ACTE NO PÚBLIC
 
Un cop finalitzat el punt anterior, es tractaran els següents punts en presència de l’alcaldessa i els regidors que formen part de l’equip de govern:
 
ALCALDIA
 
3. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 14 de setembre de 2021.
 
CULTURA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 
4. Atorgament subvenció de concessió directa a l’entitat Grup Sardanista de Begues i aprovació de les bases reguladores especifiques.
 
5. Atorgament subvenció de concessió directa a l’entitat Associació de Bombers Voluntaris de Begues i aprovació de les bases reguladores especifiques.
 
6. Aprovació de les subvencions a les entitats locals en règim de concurrència competitiva per a l’exercici 2021.
 
MEDI AMBIENT
 
7. Aprovació conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Begues per a la implementació i gestió del projecte de senyalització d'accessos a les muntanyes del Baix.
Darrera actualització: 02.11.2021 | 09:46