Regidoria de Recursos Humans i Polítiques d'ocupació

La regidoria de Recursos Humans i Polítiques d'ocupació té com a objectiu la planificació i coordinació de la política del personal de l'Ajuntament. Vetlla per a la millora de l'organització interna de tots els serveis municipals, així com la qualitat i professionalitat del personal.

Les principals competències de la regidoria són:

  • Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
  • Elaborar les nòmines i seguretat social.
  • Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna.
  • Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball.
  • Gestionar els Plans d'Ocupació municipals o els finançats per altres administracions.
  • Dissenyar i gestionar l'avaluació del desenvolupament dels recursos humans de l'Ajuntament.
  • Gestionar la prevenció de riscos i la seguretat i salut laboral per als treballadors.
  • Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional.
  • Definir la política retributiva del personal.
  • Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i representants del personal.
Darrera actualització: 22.06.2023 | 00:52