Ple Ordinari 01.02.2022

Dijous, 27 de de gener de 2022 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal de l'1 de febrer de 2022.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 21 de desembre de 2021.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

  1. Aprovació definitiva del Pressupost 2022.

MOCIONS

  1. Moción presentada por el grupo municipal Ciutadans relativa a la anulación por parte del Tribunal Constitucional del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos (plusvalía).
  2. Moció presentada pel grup municipal JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura per aclarir la veritat sobre els atemptats del 17 d’agost.

DONAR COMPTE

  1. Donar compte al ple de l'informe 21/2021 de la sindicatura de comptes relatiu al compte general de les corporacions locals exercici 2019.
  2. Donar compte al ple del període mitjà de pagament i morositat corresponent al quart trimestre del 2021.
  3. Donar compte al ple de l’estat d'execució del pressupost 01.01.2021-31.12.2021.
  4. Donar compte de les resolucions d’alcaldia a data 31 de desembre de 2021.
  5. Donar compte de les resolucions d’alcaldia a data 26 de gener de 2022.

10. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 07.03.2022 | 13:59