Ple Ordinari 03.10.2018

Divendres, 28 de setembre de 2018 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple ordinari del dia 3 d'octubre de 2018.

L'ordre del dia de la sessió ha estat el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26.07.2018 i de l’acta de la sessió extraordinària de 26.09.2018.

ALCALDIA

 1. Despatx oficial.

2.1. Donar compte Decrets.

HISENDA

 1. Aprovació definitiva del Compte General de l’exercici 2016.
 2. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2019.
 3. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit 8/2018.

SEGURETAT CIUTADANA

 1. Aprovació definitiva de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Begues.

COMUNICACIÓ

 1. Aprovació inicial del Reglament Regulador dels Espais d’Informació i Difusió Comunicativa dels grups municipals de l’Ajuntament de Begues.

GENT GRAN

 1. Aprovació inicial de l’establiment del Servei Públic de Centre d’Atenció Diürna i de dues Unitats de Convivència per a la gent gran de l’Ajuntament de Begues.
 2. Aprovació inicial del Reglament de Règim Intern de l’Espai Municipal de la gent gran, “L’ESPAI NOU” i Reglament del Servei d’Àpats de la gent gran.

RECURSOS HUMANS

 1. Autorització de compatibilitat al treballador Sr. Jordi Mas Marimon per a activitats privades.

MOCIONS

 1. Moció de l’Associació Catalana de Municipis presentada pels grups municipals PdeCAT, GdeB, TXB i ERC-AM amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre.

RENÚNCIA REGIDORA

 1. Donar compte de la renúncia de la regidora Sra. Margarida Camprubí Vendrell del grup municipal Gent de Begues – Candidatura de Progrés.

PRECS I PREGUNTES

 1. Prec presentat pel grup municipal ERC-AM en data 28 de setembre de 2018 (R.E 6339)
 2. Precs i preguntes presentats pel grup municipal EB-ICV en data 28 de setembre de 2018 (R.E 6366)
Darrera actualització: 07.11.2018 | 09:15