Ple Ordinari 05.10.2021

Dijous, 30 de de setembre de 2021 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple Municipal del 5 d'octubre de 2021.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària anterior de 26 de juliol de 2021, així com de l’acta de la sessió ordinària anterior de 26 de juliol de 2021.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

 1. Aprovació del compte general de l’exercici 2020.
 2. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2022.
 3. Elecció de la jutgessa de pau substituta de Begues.
 4. Modificació del plus de nocturnitat aprovat en sessió ordinària del Ple de la corporació en data 7 de juny de 2017.

MOCIONS

 1. Moció presentada pel grup municipa JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura de rebuig al projecte de la nova línia de Molt Alta Tensió (MAT) de forestalia, “Cluster Begues_Pfot-539-AC”.
 2. Moció presentada pel grup municipal JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura en defensa d’un acord institucional per limitar l’escalada de preus del mercat elèctric espanyol.
 3. Moció presentada pel grup municipal JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura en defensa d’un acord institucional per definir un model aeroportuari de futur, sostenible, connectat al món i fruit del consens amb el territori.
 4. Moció presentada pel grup municipal JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura, del món local en solidaritat amb el poble d’Afganistan.
 5. Moció presentada pel grup municipal Socialista sobre la perillositat de la circulació al carrer del Sots-Tinent Aguilar Cordero. > Es modifica el caràcter d'aquesta moció, passant a ser un PREC.
 6. Moció presentada pel grup municipal Socialista sobre l’impuls i millora del sistema de formació professional a Catalunya i la creació d’un centre de formació professional a Begues.
 7. Moció presentada pel grup municipal Socialista sobre mesures de prevenció i reparació dels efectes dels fenòmens meteorològics propis de la primavera i la tardor. > Es modifica el caràcter d'aquesta moció, passant a ser un PREC.
 8. Moció i proposta d’argumentari presentada pel grup municipal ERC pel rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de Molt Alta Tensió MAT Valmuel-Begues.
 9. Moció presentada pel grup municipal BEC per un sistema aeroportuari a Catalunya que superi la proposta d’allargament de la tercera pista a l’aeroport del Prat.
 10. Moció presentada pel grup municipal CUP Begues – AMUNT perquè el govern de la Generalitat compleixi amb els acords del Parlament que garanteixen el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari públic.
 11. Moció presentada pel grup municipal Cs per sol·licitar el retorn d’un percentatge dels ingressos d’apostes esportives per l’esport base.
 12. Moció presentada pel grup municipal JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura en favor d’aplicar mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil.

DONAR COMPTE

 1. Donar compte al Ple del Període Mig de Pagament i Morositat corresponent al Segon Trimestre del 2021.
 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 29 de juliol de 2021.

20.PRECS I PREGUNTES > En virtut de l'article 87 del ROF, per haver finalitzat el dia del Ple sense que s'hagin debatut tots els assumptes, la Presidència aixeca la sessió. Tots els punts que han quedat pendent de tractament, s'inclouran en l'ordre del dia de la següent sessió. 

Darrera actualització: 07.03.2022 | 13:55