Ple Ordinari 06.02.2019

Divendres, 1 de de febrer de 2019 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple ordinari del 6 de febrer de 2019.

L'ordre del dia de la sessió ha estat el següent:

 1. Aprovació d’actes de sessions anteriors:
  1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 28.11.2018.
  2. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28.11.2018.
  3. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 21.12.2018.

ALCALDIA

 1. Despatx oficial.
  1. Donar compte Decrets de contractació.
  2. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’exercici corrent a 31 de desembre de 2018.
  3. Donar compte de la consideració com a regidors no adscrits d’aquesta corporació dels Srs. Josefa Redondo y Fernando Moya.
 2. Modificació de la composició de la Junta de Portaveus, la Comissió informativa i la Comissió Especial de Comptes.

HISENDA

 1. Aprovació definitiva del Pressupost 2019.

URBANISME

 1. Aprovació inicial Modificació Puntual Pla General núm. 25: entorn de l’Església de Sant Cristòfol de La Rectoria.
 2. Aprovació del conveni urbanístic UA-11 Escorxador
 3. Aprovació inicial Modificació Puntual Pla General núm. 27:  UA 11 “l’Escorxador”.

COMUNICACIÓ

 1. Aprovació definitiva del Reglament regulador dels Espais d’Informació i Difusió Comunicativa dels grups municipals de l’Ajuntament de Begues.

GENT GRAN

 1. Aprovació definitiva dels Reglaments de l’Espai Nou de la Gent Gran i del Servei d’Àpats de la Gent Gran de Begues.

MOCIONS

 1. Moció d’Amnistia Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace i Oxfam Intermón, presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB, ERC-AM i EB-ICV per la suspensió de la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé al Iemen.

PRECS I PREGUNTES

 1. Prec presentat pel grup municipal ERC-AM en data 1 de febrer de 2019 (RE 849) sobre la necessitat d’una memòria econòmica-social dels efectes de l’explosió de gas del 26 de juliol de 2015 al municipi de Begues.
Darrera actualització: 05.04.2019 | 13:56