Ple Ordinari 21.12.2021

Dijous, 16 de de desembre de 2021 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal del 21 de desembre de 2021.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 30 de novembre de 2021.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

 1. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 11/2021 en concepte de crèdit extraordinari.
 2. Aprovació inicial del Pressupost 2022.
 3. Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2022.
 4. Aprovació del Pla Local de Joventut 2021-2024.
 5. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal de Circulació.
 6. Aprovació inicial de l’Ordenança de Transparència i Administració Digital de Begues.
 7. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General núm. 29: Modificació de l’edificació del sector UA 9 – Can Pau Martí sense variar els paràmetres bàsics d’aprofitament urbanístic.

MOCIONS

 1. Moció presentada pel grup municipal JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura en defensa de l’ús de la llengua catalana.
 2. Moción presentada por el grupo municipal Ciutadans relativa a la anulación por parte del Tribunal Constitucional del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos (plusvalía).

DONAR COMPTE

 1. Donar compte de la Declaració institucional de l’Ajuntament de Begues per l’absolució del diputat Pau Juvillà.
 2. Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.
 3. Donar compte de les resolucions d’alcaldia a data 15 de desembre de 2021.

14. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 02.02.2022 | 14:10