Ple Ordinari 26.07.2018

Divendres, 20 de juliol de 2018 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple ordinari del dia 26 de juliol de 2018.

L'ordre del dia de la sessió és el següent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 30.05.2018, ordinària.

ALCALDIA
2. Presa de possessió del Sr. Pere Ventura Santiago en el càrrec de regidor pel grup municipal Entesa Begues – Iniciativa per Catalunya Verds a l’Ajuntament.
3. Despatx oficial.
3.1. Donar compte Decrets.
3.2. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost de l’exercici corrent a 30.06.2018.
4. Aprovació del procés participatiu per donar nom a la Plaça de l’U d’Octubre del 2017.

RECURSOS HUMANS
5. Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Begues per modificació de nivell de complement de destinació al lloc de treball de Sergent de la Policia.
6. Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Begues per modificació dels paràmetres del lloc de treball de Tècnic d’Administració Especial.

SEGURETAT CIUTADANA
7. Aprovació inicial de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Begues.

MOCIONS
8. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB, ERC-AM i EBICV per adherir-se i ratificar la Declaració del món local català davant la realitat del refugi a l’estat espanyol.

PRECS I PREGUNTES
9. Precs i preguntes presentades pel grup municipal EB-ICV (R.E. 4972).

Darrera actualització: 01.08.2018 | 10:29