Ple Ordinari 26.10.2021

Dijous, 21 de d’octubre de 2021 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal del 26 d'octubre de 2021.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 5 d’octubre de 2021. 

MOCIONS

  1. Moció presentada pel grup municipal PSC-CP per a què la informació sobre els plens que es publica al Butlletí municipal inclogui referències als precs presentats i la seva autoria.
  2. Moció presentada pel grup municipal PSC-CP per a la restauració i dignificació del monument situat al cementiri municipal que recorda a les víctimes de la Guerra Civil i per a la creació d’un espai de memòria democràtica a Begues.

DONAR COMPTE

  1. Donar compte al Ple de l’estat d'execució del pressupost. Tercer Trimestre 2021.
  2. Donar compte al Ple del Període Mig de Pagament i Morositat corresponent al Tercer Trimestre del 2021.
  3. Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu 404/2016-BR, interposat per TECHWELL S.A. contra l’Ajuntament de Begues.
  4. Donar compte de les resolucions d’alcaldia a data 20 d’octubre de 2021.

PRECS I PREGUNTES

  1. Precs i preguntes pendents de la sessió plenària de 5 d’octubre de 2021, que van quedar ajornats d’acord amb l’article 87 del ROF.
  2. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 13.12.2021 | 10:10