Ple Ordinari 27/11/2023

Dimecres, 22 de novembre de 2023 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple ordinari del 27 de novembre de 2023.

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 2 d’octubre i 6 de novembre.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

 1. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2023 en concepte de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
 2. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 8/2023 en concepte de baixes per anul·lació.
 3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 9/2023 en concepte de suplement de crèdit.
 4. Sol·licitud de pròrroga del Conveni per a la prestació del Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural (SAIAR) per al 2024 al Departament de Drets Socials.
 5. Anul.lació de drets i obligacions reconegudes corresponents a exercicis tancats 2022.
 6. Aprovació del Reglament de Bústia ètica i Bon Govern.
 7. Aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Begues.
 8. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm 2023/1842, pel qual s’aprova l’increment retributiu del 0,5% previst a l’article 19.dos.2.a) de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023.
 9. Verificació del text refós del pla especial pel desplegament de l'ús sanitari assistencial a la finca del C/ Ntra Sra. de Falgars 10.
 10. Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2024.

MOCIONS

 1. Moció presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya ERC, BeguesEnComúPodem i Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de suport a Palestina i condemna de les accions d'Israel.
 2. Moció presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya ERC, BeguesEnComúPodem i Candidatura d'Unitat Popular (CUP) 25N contra la violència masclista.

DONAR COMPTE

 1. Donar compte al Ple del període mitjà de pagament i morositat corresponent al tercer trimestre del 2023.
 2. Donar compte al Ple de l’Estat d’execució del pressupost del 01.01.2023 al 30.09.2023
 3. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 21 de novembre de 2023

PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 13.03.2024 | 09:59