Ple ordinari 28/02/2023

Dimarts, 28 de febrer de 2023 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 28 de febrer de 2023

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 31 de gener de 2023.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

 1. Aprovació provisional      Pla Especial modificació d’ús de la finca del carrer Nostra Senyora de Falgars núm. 10 amb Puigmal 1: ampliació a l’ús sanitari-assistencial.
 1. Aprovació inicial modificació puntual PGO núm. 31- condicions d'edificació dels edificis d'interés en sòl no urbanitzable.
 1. Aprovació expedient i convocatòria concurs públic per a la cessió d’un dret de superfície del solar de l’Av. Sitges 13 cantonada a c/ Camp dels Prats 11-15, amb destí a habitatges de protecció oficial.
 1. Aprovació definitiva del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).
 1. Aprovació conveni amb INCASÒL i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per habitatges VPO.

MOCIONS

 1. Prop_acord ple moció de suport al 8M 2023.

DONAR COMPTE

 1. Prop_acord Ple donar compte resolució i sentència ferma RCA 379-2018.
 1. Prop_acord Ple donar compte resolucio i sentencia ferma RCA 226-2020.
 1. Prop_acord Ple donar compte resolucio i setencia ferma RCA 280-2020.
 1. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 22 de febrer de 2023.

12. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 19.12.2023 | 14:45