Ple de Cartipàs 03.07.2023

Dilluns, 3 de juliol de 2023 a les 00:00

Consulteu l'ordre del dia de la propera sessió extraordinària del Ple Municipal convocada pel 3 de juliol de 2023.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de data 17 de juny de 2023.
 2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del sorteig de membres de les meses electorals de les properes eleccions generals de 23 de juliol de 2023.
 3. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia sobre nomenament de tinences d’alcaldia i assignació de funcions als regidors i les regidores de l’equip de govern.
 4. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local i atribucions d’aquesta per delegació de l’Alcaldia.
 5. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia sobre les dedicacions dels regidors dels membres de la corporació.
 6. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia sobre la creació i composició del Consell de Govern.
 7. Donar compte de la constitució de grups polítics, dels seus integrants i portaveus.
 8. Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple.
 9. Fixació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern.
 10. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern.
 11. Creació i composició de la Junta de Portaveus.
 12. Composició de la Comissió Especial de Comptes.
 13. Creació i composició de la Comissió Informativa permanent.
 14. Designació de representants en òrgans col·legiats.
 15. Fixació de les retribucions, indemnitzacions i dietes dels membres de la Corporació.
Darrera actualització: 04.07.2023 | 19:25