Ple Ordinari 02.10.2023

Dijous, 28 de setembre de 2023 a les 09:00

Consulteu l'ordre del dia de la propera sessió de Ple Municipal convocada pel 2 d'octubre de 2023.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 31 de juliol de 2023.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

  1. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació del municipi de Begues núm. 31 denominada Condicions d’edificació dels edificis d’interès en sòl no urbanitzable
  2. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla Especial del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable de Begues, en l’àmbit de Can Rigol.
  3. Aprovació provisional de la Modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2024

MOCIONS

  1. Moción presentada por el grupo municipal Partido Popular contra la tramitación de una ley de amnistía.
  2. Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya Begues per acabar amb la discriminació de les dones a l’esport i amb la sexualització del cos de les esportistes.
  3. Moció presentada pel grup municipal Begues en Comú Podem per garantir els drets de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i el reconeixement dels drets del personal auxiliar d’educació especial.
  4. Moció presentada pel grup municipal Begues en Comú Podem per la declaració institucional de suport a tots els afectats i afectades pel terratrèmol al Marroc i de les inundacions a Líbia.
  5. Moció presentada pel grup municipal Begues en Comú Podem de rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l’àmbit esportiu.

DONAR COMPTE

  1. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 26 de setembre de 2023.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 28.09.2023 | 08:35