Ple Ordinari 31.05.2022

Dijous, 26 de maig de 2022 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari de 31 de maig de 2022.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària anterior de data 11 d'abril de 2022 i de la sessió ordinària anterior de data 26 d'abril de 2022.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

  1. Designació de festes locals 2023.
  2. Aprovació definitiva de l’ordenança municipal de transparència i administració digital de Begues.
  3. Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal de circulació per a la regulació dels vehicles de mobilitat personal.

MOCIONS

  1. Moció presentada pel grup municipal CS per la tramitació de les ajudes de la Llei ELA aprovades per unanimitat en el Congrés dels Diputats. - ES RETIRA DE L'ORDRE DEL DIA
  2. Moció presentada pels grups municipals PSC, JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig per a un control poblacional ètic dels senglars a Begues.

DONAR COMPTE

  1. Donar compte al Ple de l’informe resum de control intern de l’exercici 2021.
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 25 de maig de 2022.

9. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 30.06.2022 | 15:26