Ple Ordinari 31.07.2023

Dijous, 27 de juliol de 2023 a les 00:00

El proper dilluns 31 de juliol de 2023 s'ha convocat una nova sessió ordinària de Ple municipal, que tindrà lloc a la Sala de Plens a les 18:00 hores.

L'acte és públic i també es podrà seguir en directe a través del web http://directebegues.videoacta.es/

Consulteu aquí l'ordre del dia previst.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 3 de juliol de 2023.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

          SECRETARIA I SERVEIS JURÍDICS

  1. Designació de Festes Locals 2024.

SERVEIS ECONÒMICS

  1. Proposta de pròrroga del període exposició al públic de la modificació de l’ordenança fiscal nº 29 reguladora de la taxa per les ocupacions del subsòl, sòl i la volada del domini públic local.

DONAR COMPTE

  1. Donar compte al Ple de l’adhesió al manifest del projecte transformador “EQUIPAMENTS 2030: RESPONSABLES I EDUCADORS” de la Diputació de Barcelona.
  1. Donar compte al ple de l’estat d'execució del pressupost del 01.01.2023 al 30.06.2023.
  1. Donar compte al Ple del període mitjà de pagament i morositat corresponent al segon trimestre del 2023.
  1. Donar compte de la resolució ferma i terminació del recurs contenciós administratiu 265/2020-d, interposat per F.P.J. contra l’Ajuntament de Begues.
  1.  Donar compte de les resolucions d’alcaldia a data 25 de juliol de 2023.

MOCIONS

  1. Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya Begues en defensa de l’escola catalana davant els atacs sistemàtics de l’estat espanyol.
  1. PRECS I PREGUNTES
Darrera actualització: 28.09.2023 | 08:25