Impost de construccions - Bonificació d'obres d'especial interès o utilitat

Dilluns, 2 de gener de 2023 a les 00:30

BONIFICACIÓ DEL 95% PER A OBRES D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT

S’estableix una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques i artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració.

Darrera actualització: 03.01.2023 | 02:20