Taxa d'expedició de documents - Exempció per a persones en situació d'atur

Dilluns, 2 de gener de 2023 a les 00:50

EXEMPCIÓ DE LA TAXA PER A L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Estaran exempts del pagament de les tarifes descrites en l’article 6.1.12 (drets d’examen) de l'Ordenança Fiscal número 21 les persones que es trobin en situació d’atur, la qual haurà de ser degudament acreditada mitjançant certificat oficial.

Darrera actualització: 03.01.2023 | 02:50