Taxa serveis urbanístics - Instal·lacions no contaminants, ecològiques o renovables

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:40

BONIFICACIÓ DEL 100% PER A INSTAL·LACIONS NO CONTAMINANTS, ECOLÒGIQUES O RENOVABLES

Les obres destinades a la instal·lació d’energies no contaminants, ecològiques o renovables, que no siguin legalment obligatòries, gaudiran d’una bonificació del 100%.

No es reconeixerà aquest benefici fiscal per a les construccions, instal·lacions o obres que es realitzin sense disposar de la corresponent llicència d’obres, declaració responsable o comunicació prèvia.

La sol·licitud del reconeixement d'aquest benefici fiscal s’ha de presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d’obres, la declaració responsable o la comunicació prèvia, i haurà d’anar acompanyada de la documentació acreditativa corresponent.

Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:55