Taxa serveis urbanístics - Obres d'accessibilitat per a persones amb discapacitat

Dilluns, 2 de gener de 2023 a les 00:40

BONIFICACIÓ DEL 100% PER A OBRES D'ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Tindran una bonificació del 100% de la taxa la part proporcional de les obres que es destinin a millorar l'accessibilitat de les persones discapacitades que no siguin legalment obligatòries. El percentatge que suposi aquestes actuacions respecte al pressupost total de l'obra serà el que es deduirà de l'import de la taxa.

Darrera actualització: 03.01.2023 | 02:16