Taxa serveis urbanístics - Obres incloses en el Programa d'Arranjament d'Habitatges de la Diputació

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:40

BONIFICACIÓ DEL 100% PER A OBRES INCLOSES DINS EL PROGRAMA D'ARRANJAMENT D'HABITATGES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Tindran una bonificació del 100% les obres que s’incloguin dins del Programa d’Arranjament d’Habitatges de la Diputació de Barcelona. Aquesta bonificació només s’atorgarà en aquells casos en que els serveis socials municipals determinin la seva aplicació mitjançant l’elaboració de l’informe corresponent.

No es reconeixerà aquest benefici fiscal per a les construccions, instal·lacions o obres que es realitzin sense disposar de la corresponent llicència d’obres, declaració responsable o comunicació prèvia.

La sol·licitud del reconeixement d'aquest benefici fiscal s’ha de presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d’obres, la declaració responsable o la comunicació prèvia, i haurà d’anar acompanyada de la documentació acreditativa corresponent.

Darrera actualització: 02.01.2024 | 11:38