Ordenança Fiscal nº 29 taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada del domini públic local 2021

Divendres, 15 de gener de 2021 a les 00:45
Darrera actualització: 14.01.2021 | 08:39