Ordenança Fiscal nº 30 taxa per aprofitament especial del domini public local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 2021

Divendres, 15 de gener de 2021 a les 00:50
Darrera actualització: 14.01.2021 | 08:41