Ordenança Fiscal nº 31 taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda en la via publica del paviment o de les voreres 2021

Divendres, 15 de gener de 2021 a les 00:55
Darrera actualització: 14.01.2021 | 08:43