Ordenança Fiscal nº 32 taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 2021

Divendres, 15 de gener de 2021 a les 01:00
Darrera actualització: 14.01.2021 | 08:45