Ordenança Fiscal nº 33 taxa per les entrades de vehicles i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena i talls o restriccions de circulació per actuacions especials 2021

Divendres, 15 de gener de 2021 a les 01:05
Darrera actualització: 14.01.2021 | 08:47