Ordenança Fiscal nº 34 taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 2021

Dimarts, 31 d'agost de 2021 a les 09:10
Darrera actualització: 12.01.2022 | 10:30