Ordenança Fiscal nº 36 taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 2021

Divendres, 15 de gener de 2021 a les 01:20
Darrera actualització: 14.01.2021 | 08:54