O.F. nº30 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL 2022

Dimarts, 4 de de gener de 2022 a les 10:10
Darrera actualització: 03.01.2022 | 13:33