O.F. nº31 TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’US PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PUBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES 2022

Dimarts, 4 de de gener de 2022 a les 10:15
Darrera actualització: 03.01.2022 | 13:34