Ordenança Fiscal nº 23 taxa per llicències o la comprovació de comunicacions prèvies, i per altres serveis urbanístics 2021

Divendres, 15 de gener de 2021 a les 00:10
Darrera actualització: 14.01.2021 | 08:18