Ordenança Fiscal nº 34 taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 2021

Divendres, 15 de gener de 2021 a les 01:10
Darrera actualització: 27.01.2021 | 08:21