Ordenança Fiscal nº32 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 2024

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 07:00
Darrera actualització: 15.12.2023 | 12:36