Pla Local d'Infància i Adolescència (PLIA)

Dilluns, 4 de febrer de 2019 a les 00:00

El Pla Local d’Infància i Adolescència de Begues (PLIA), elaborat l'any 2019, ha estat impulsat per l’Ajuntament de Begues amb el suport de la Diputació de Barcelona. Té per objectiu conèixer la realitat de la infància i l’adolescència al municipi -franja 0 a 18 anys- i identificar les seves necessitats per tal de contribuir a la planificació de les polítiques locals adreçades a aquesta franja d’edat.

El PLIA neix d’un procés de diagnosi on es desgrana la realitat de la infància i l’adolescència al municipi des d’una mirada integral que ha tingut en compte dades estadístiques i també les visions dels agents implicats.

La diagnosi i la seva elaboració s’ha dividit en 3 parts:

  • En primer lloc, el Mapa sociodemogràfic.
  • En segon lloc, el Mapa de recursos.
  • En tercer lloc, i finalment, el Mapa de visions.

A partir d'aquesta diagnosi, es desenvolupa el PLIA, que es fonamenta en tres principis bàsics:

  • Transversalitat i treball en xarxa
  • Flexibilitat i adaptabilitat.
  • Avaluació continuada. 

Podeu consultar els documents de Diagnosi i del Pla Local d'Infància i Adolescència de Begues en els arxius annexats que trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Darrera actualització: 04.02.2022 | 11:27