Ple Extraordinari 26.07.2021

Divendres, 16 de de juliol de 2021 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple Extraordinari del 26 de juliol de 2021, convocat amb motiu de la petició dels grups municipals ERC-AM, Cs, CUP i BEC en relació amb el Centre de Serveis de la Gent Gran de Begues.

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- PREC presentat pels Srs. Jaume Olivella Riba i Jaume Cornelles Buñuel, portaveu i portaveu suplent del grup municipal ERC-AM, la Sra. Mª Teresa García García, portaveu del grup municipal Cs, la Sra. Maria Casadevall i Munné, portaveu del grup municipal CUP-AMUNT, i la Sra. Guayarmina Saavedra Serrano, portaveu del grup municipal BEC, que té el contingut literal següent:

Primer.- Debat sobre el model de gestió del Centre de Serveis de la Gent Gran (centre diürn i unitats de convivència) de titularitat municipal de l’Ajuntament de Begues.

Segon.- Votació de les propostes d’acord següents:

  1. Iniciar expedient per a l’estudi de totes les alternatives de gestió del servei públic i, especialment la prestació directa, del servei de centre de dia i dues unitats de convivència per a la gent gran.
  2. Crear la comissió d’estudi, integrada pels membres de la corporació i pel personal tècnic qualificat per analitzar els condicionants, que avaluï els avantatges i els desavantatges de les diferents alternatives de models de o formes de gestió, especialment la prestació directa, susceptibles d’establirse; i s’elabori la memòria justificativa i informes jurídics i econòmics corresponents.

Tercer. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 08.10.2021 | 14:08