Ple Ordinari 04.04.2018

Dimecres, 28 de març de 2018 a les 00:00

Ja podeu consultar l'acta i el vídeo del Ple ordinari del dia 4 d'abril de 2018.

L'ordre del dia de la sessió és el següent:


1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior extraordinària de data 25/10/2017 i dela sessió anterior ordinària de data 07.02.2018.

ALCALDIA
2. Despatx oficial.

  • 2.1. Donar compte Decrets.
  • 2.2. Donar compte de la liquidació del Pressupost de 2017.

3. Designació de Festes Locals 2019.
4. Nomenament Secretari/ària del Jutjat de Pau de Begues.


HISENDA
5. Rectificació d’errades en la plantilla i relació de llocs de treball.
6. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2018. Suplement de crèdit i crèditextraordinari.
7. Modificació d’errada en l’aprovacio definitiva de la modificació de lesOrdenances Fiscals per a l’exercici 2018.
8. Fraccionament pagament IBI 2018 per aquells immobles exclosos del padrómunicipal com a conseqüència de la regularització cadastral.

URBANISME
9. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General núm. 23: BarriCampamà.

MOCIONS
10. Moció de l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalanade Municipis presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB i ERC-AMper l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de laderiva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol.
11. Moció del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament presentada pels grupsmunicipals PDeCAT, GdeB i TXB en suport a Proactiva Open Arms.
12. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB i TXB a favor depolítiques de millora del sistema públic de pensions.
13. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB i TXB per instar alGovern de l’Estat espanyol perquè rescabali els imports que va deixar desubvencionar des de l’any 2008 a la Generalitat per a l’educació de 0 a 6 anys.
14. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB i TXB de suport al DiaInternacional de les Dones.
15. Moció presentada pel grup municipal EB-ICV sobre el desplegament de la RendaGarantida de Ciutadania.


RENÚNCIA REGIDORA
16. Donar compte de la renúncia de la regidora Sra. Sílvia Ruiz Boqué del grupmunicipal Entesa Begues – Iniciativa per Catalunya Verds.


PRECS I PREGUNTES
17. Preguntes presentades pel grup municipal EB-ICV (R.E. 2120)

Darrera actualització: 31.05.2018 | 13:36