Ple Ordinari 22.02.2022

Dijous, 17 de de febrer de 2022 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple municipal del 22 de febrer de 2022.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior d'1 de febrer de 2022.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

  1. Annex econòmic 2022 al Conveni de col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les muntanyes del Baix.

MOCIONS

  1. Moció presentada pel grup municipal PSC en defensa de la inclusió financera de la gent gran al municipi.
  2. Moción presentada por el grupo municipal Cs instando a la construcción de centros residenciales y/o viviendas residencia para las personas con discapacidad intelectual de los municipios de Begues, Gavà, Castelldefels, Viladecans y Sant Climent de Llobregat.
  3. Moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT per tal de fer el pagament d’impostos estatals a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).
  4. Moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT per demanar un registre d'habitatges buits i una borsa d'habitatges de lloguer.

DONAR COMPTE

  1. Donar compte de les resolucions d’alcaldia a data 16 de febrer de 2022.

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 07.06.2022 | 11:03