Ple Ordinari 26.05.2021

Divendres, 21 de maig de 2021 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple Municipal del 26 de maig de 2021.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 28 d’abril de 2021.

PROPOSTES D’ALCALDIA

 1. Modificació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local, la Comissió Informativa Permanent i el Ple municipal.

MOCIONS

 1. Moció presentada pel grup municipal Socialista de Begues sobre seguretat en la circulació dels vehicles de mobilitat personal als carrils-bici.
 2. Moció presentada pel grup municipal Socialista de Begues sobre salut mental i Covid-19.
 3. Moció presentada pel grup municipal JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura per reclamar al govern espanyol que els productes menstruals siguin considerats béns de primera necessitat.
 4. Moció presentada pel grup municipal JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura de suport per a la incorporació del permís de flexibilització menstrual i climateri a l’Ajuntament de Begues.
 5. Moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT per a retre homenatge a la memòria d’Enric Valor i Vives.
 6. Moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT d'adhesió a la iniciativa de l'associació Catalana pels Drets Civils per donar suport als encausats l encausades per les manifestacions a la Jonquera.

DONAR COMPTE

 1. Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues a la declaració de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia, per garantir l’exercici pacífic del dret a reunió i manifestació pública.
 2. Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues a la declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a l’accés universal a les vacunes contra la Covid-19.
 3. Donar compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues a la declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament davant l’escalada de violència a Palestina.
 4. Donar compte del desistiment i arxiu de les actuacions del Recurs Contenciós Administratiu 378/2020-F, interposat per Tarraco Empresa Constructora S.L. contra l’Ajuntament de Begues.
 5. Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu 501/2018-A, interposat per Entidad Pública Empresarial ENAIRE contra l’Ajuntament de Begues.
 6. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 20 de maig de 2021.

15. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 21.07.2021 | 08:46