Ple Ordinari 26.07.2021

Dimarts, 20 de juliol de 2021 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple Municipal del 26 de juliol de 2021.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 29 de juny de 2021.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

  1. Designació de festes locals 2022.
  2. Modificació i especificació de la delegació de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries en la Diputació de Barcelona i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació.
  3. Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021

MOCIONS

  1. Moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT en suport al Marcel Vivet.
  2. Moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT per l’adhesió de l’Ajuntament de Begues a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP)

DONAR COMPTE

  1. Donar compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost. Primer semestre de 2021.
  2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 19 de juliol de 2021.

9. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 08.10.2021 | 14:05