Ple Ordinari 26.10.2021

Dijous, 21 d'octubre de 2021 a les 00:00

Properament podreu consultar la videoacta del Ple municipal ordinari del 26 d'octubre de 2021.

Consulteu aquí l'ordre del dia tractat.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 5 d’octubre de 2021. 

MOCIONS

  1. Moció presentada pel grup municipal PSC-CP per a què la informació sobre els plens que es publica al Butlletí municipal inclogui referències als precs presentats i la seva autoria.
  2. Moció presentada pel grup municipal PSC-CP per a la restauració i dignificació del monument situat al cementiri municipal que recorda a les víctimes de la Guerra Civil i per a la creació d’un espai de memòria democràtica a Begues.

DONAR COMPTE

  1. Donar compte al Ple de l’estat d'execució del pressupost. Tercer Trimestre 2021.
  2. Donar compte al Ple del Període Mig de Pagament i Morositat corresponent al Tercer Trimestre del 2021.
  3. Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu 404/2016-BR, interposat per TECHWELL S.A. contra l’Ajuntament de Begues.
  4. Donar compte de les resolucions d’alcaldia a data 20 d’octubre de 2021.

PRECS I PREGUNTES

  1. Precs i preguntes pendents de la sessió plenària de 5 d’octubre de 2021, que van quedar ajornats d’acord amb l’article 87 del ROF.
  2. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 02.11.2021 | 09:45