Ple Ordinari 27.01.2021

Divendres, 22 de gener de 2021 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple Municipal del 27 de gener de 2021.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària anterior de 16/12/2020 i de l’acta de la sessió ordinària anterior de 23/12/2020.

DICTÀMENTS COMISSIÓ INFORMATIVA

 1. Aprovació del Compte General de l’exercici 2019.
 2. Elecció de Jutgessa de Pau Titular de Begues.
 3. Ratificació del Decret de data 21/12/2020 núm. 1597-2020 “assignació nom nou passatge intern que va del Carrer Gavà a l’Av. Joan Baptista Borés (Raval de Sant Martí)”.

MOCIONS

 1. Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig en suport al conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre.
 2. Moció presentada pel grup municipal Cs per a rebutjar acords en les administracions amb formacions polítiques que no hagin condemnat la vioència terrorista, que no respectin i acatin la Constitució Espanyola i sol·licitar la immediata baixa de l’Ajuntament de Begues de l’Associació de Municipis per la Independència.
 3. Moció presentada pel grup municipal Cs per a que s’adoptin totes les mesures necessàries per a reduir l’enorme pujada del preu de l’electricitat.

DONAR COMPTE

 1. Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu núm. 142/2018, interposat per Red Eléctrica de España contra l’Ajuntament de Begues.
 2. Donar compte del Decret de correcció d’errada material en el Decret núm. 1572/2020 d’acceptació de la renúncia de la regidora no adscrita Marta Roig i Segura a les delegacions de regidories efectuades per l’Alcaldia de l’Ajuntament de Begues.
 3. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia a data 31 de desembre de 2020.
 4. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia a data 21 de gener de 2021.

12.PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 02.03.2021 | 08:59