Ple Ordinari 28.04.2021

Divendres, 23 d'abril de 2021 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple Municipal del 28 d'abril de 2021.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de 31 de març de 2021.

DICTÀMENTS COMISSIÓ INFORMATIVA

  1. Aprovació de les bases reguladores per la concessió d’ajuts extraordinaris dirigits al comerç: la restauració, l’hostaleria, els establiments comercials i/o de serveis (no essencials), i les empreses afectats per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
  2. Modificació de crèdit 3/2021. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
  3. Modificació relació de llocs de treball: repartidor (temps parcial)

MOCIONS

  1. Moció presentada pel grup municipal Cs per a la implantació de màquines de reciclatge amb bonificacions.

DONAR COMPTE

  1. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2020.
  2. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2021.
  3. Donar compte del periode mig de pagament i morositat corresponent al primer trimestre de 2021.
  4. Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu 257/2015-1A, interposat per S.M.S contra l’Ajuntament de Begues, el Sr. R.A.C i la Sra. C.V.V.
  5. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 22 d’abril de 2021.

11. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 08.06.2021 | 12:29