Ple Ordinari 28.10.2020

Dilluns, 26 d'octubre de 2020 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple ordinari del 28 d'octubre de 2020.

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior de data 30 de setembre de 2020.

DICTÀMENS COMISSIÓ INFORMATIVA

 1. Aprovació de la Modificació de Crèdit 12/2020 en concepte de suplement de crèdit.
 2. Adhessió al Pacte per a l'adaptació al canvi climàtic.
 3. Cessió a l’AMB dels punts municipals de recàrrega de vehicles elèctrics, i acceptació ubicació nova electrolinera.
 4. Adhesió al Pla per la Diversitat Sexual i de Gènere del Baix Llobregat 2020-2024.

MOCIONS

 1. Moció presentada pel grup municipal Cs de Begues per adequar el disseny de les instal·lacions municipals, equipaments, mobiliari urbà i espais d’atenció al públic, als requeriments sanitaris i de protecció per la Covid-19.
 2. Moció presentada pel grup municipal Cs de Begues per donar opció als pares de demanar la jornada contínua als centres educatius de Begues.
 3. Moció presentada pel grup municipal Junts per Catalunya i la regidora no adscrita Marta Roig i Segura en defensa dels cossos de bombers de Catalunya.
 4. Moció presentada pel grup municipal PSC-CP demanant ajuts de la Generalitat al comerç i la restauració de Begues.
 5. Moció presentada pel grup municipal Cs de Begues per fomentar a Begues la construcció d’habitatge social de lloguer.
 6. Moció presentada pel grup municipal Cs de Begues de recolzament al gremi de bars, restauració i centres d’estètica de Begues davant les mesures adoptades pel Govern de la Generalitat i de creació d’ajuts econòmics per aquests sectors.

INFORMACIÓ

 1. Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu 226/2018-M, interposat per ENAIRE contra l’Ajuntament de Begues.
 2. Donar compte de la resolució ferma i terminació del Recurs Contenciós Administratiu 444/2012-2C (procediment abreujat), interposat per A.H.S contra l’Ajuntament de Begues.
 3. Donar compte al Ple del període mig de pagament i morositat corresponent al tercer trimestre de 2020.
 4. Donar compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost del 01.01.2020 al 30.09.2020.
 5. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia a data 22 d’octubre de 2020.

17. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.12.2020 | 09:25