Ple Ordinari 28.11.2018

Divendres, 23 de novembre de 2018 a les 00:01

Ja podeu consultar la videoacta del Ple ordinari del 28 de novembre de 2018.

L'ordre del dia de la sessió ha estat el següent:

 1. Aprovació d’actes de sessions anteriors:
  1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 03.10.2018
  2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 07.11.2018.

ALCALDIA

 1. Despatx oficial.
  1. Donar compte Decrets de contractació.
  2. Donar compte Decret de delegació de regidories i nomenament com a tinent d’Alcaldia del regidor del grup municipal GdeB-CP Sr. Andreu Azaustre López.
  3. Donar compte de la dedicació del regidor del grup municipal GdeB-CP Sr. Andreu Azaustre López.
  4. Donar compte Decret de nomenament del regidor del grup municipal GdeB-CP Sr. Andreu Azaustre López com a membre de la Junta de Govern Local.
  5. Donar compte Estat execució de pressupost fins el 30.09.2018.

HISENDA

 1. Correcció d’errada material en l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2018.
 2. Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2019.
 3. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit 10/2018 en concepte de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
 4. Concertació operació de crèdit amb el Banc de Sabadell S.A. dins del marc del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona.

RECURSOS HUMANS

 1. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 1004, de 27 de setembre de 2018, de reassignació singular dels complements de destí en funció del grup de titulació.

MOCIONS

 1. Moció de l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència presentada pels grups municipals PDeCAT, ERC-AM, GdeB-CP i TXB a favor de l’absolució dels presos polítics.
 2. Moció de l’Associació de Municipis per la Independència presentada pels grups municipals PDeCAT, ERC-AM, GdeB-CP i TXB de suport a la resolució del Parlament sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència.
 3. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, ERC-AM, EB-ICV, PP, GdeB-CP i TXB a favor de declarar Begues municipi feminista.

PRECS I PREGUNTES

 1. Prec presentat pel grup municipal ERC-AM en data 23 de novembre de 2018 (R.E. 7893)
 2. Preguntes presentades pel grup municipal EB-ICV en data 23 de novembre de 2018 (R.E. 7898)
Darrera actualització: 21.12.2018 | 10:28