Normativa urbanística

En aquesta plana trobareu els principals documents d'utilitat pública de l'àmbit de Normativa Urbanística de l'Ajuntament de Begues. Podeu visualitzar-los o descarregar-los en pdf des d'aquest mateix espai.

Relació de documentació:

TEXT REFÒS DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGO DE BEGUES. Text consolidat que recull les modificacions al Pla general d’Ordenació municipal aprovat en data 15/10/1997, des d'aquesta data fins a 02/09/2023 (modificacions 1, 4, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 i 29). Els instruments de planejament oficials vigents es poden consultar en el següent enllaç.  

MODIFICACIÓ PUNTUAL 9 DEL PGO DE BEGUES, PER AL REGULACIÓ DEL SOL NO URBANITZABLE

NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA PARCIAL MAS PASQUAL

CATÀLEG DE MASIES

ORDENANÇA MUNICIPAL DE ZONES VERDES I ESPAIS NATURALS

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L'ESTALVI D'AIGUA

FITXA PER LA JUSTIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L'ESTALVI D'AIGUA

ORDENANÇA DE PUBLICITAT

Darrera actualització: 12.09.2023 | 14:02
Darrera actualització: 12.09.2023 | 14:02