MODIFICACIÓ PLA GENERAL NÚM. 28 - REGULACIÓ DELS USOS EN SÒL NO URBANITZABLE NO ESPECIALMENT PROTEGIT, I DELIMITACIÓ DE LES ÀREES ARQUEOLÒGIQUES EN SÒL NO URBANITZABLE

Dijous, 27 d'octubre de 2022 a les 00:00

Modificació de Pla General aprovada inicialment pel Ple de 3 d'octubre de 2022.

Darrera actualització: 20.12.2022 | 09:29