PROJECTE ESTABILITZACIO TALUS CAMI BEGUES A TORRELLES

Dijous, 28 de gener de 2021 a les 00:00

Projecte estabilitazació talís camí de Begues a Torrelles, al llarg dels  primers 600 m.

Aprovat definitivament per decret de l'Alcaldia de data 25/03/2021.

Darrera actualització: 20.04.2021 | 10:24