Centre d'Urgències i Emergències Socials (CUESB)

Des l’any 2019 l’Ajuntament de Begues està adherit al CUESB mitjançant conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona que regula els serveis assistencials en l’àmbit de les emergències i urgències socials. L’ objectiu és atendre qualsevol situació d’urgència i d’emergència social durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l´any.

L’equip està format per psicòlegs/es, treba­lladors/es socials i tècnics/ques, especialit­zats/des en l’atenció a persones o famílies que es trobin en situacions de crisi.

Es dóna resposta immediata en situacions d’urgència o crisi social, és a dir, d’escassetat o de canvi brusc en la rutina diària de les persones. Un cop s’ha proporcionat l’atenció necessària, la persona o família es deriva a la xarxa de serveis socials municipals.

En situacions d’emergència social, quan una persona o una família ha estat víctima d’un incident crític, com per exemple un incendi, atenem les persones afectades proporcionant-los l’ajuda necessària per a que puguin tornar a la normalitat, el més aviat possible.

Aquesta ajuda pot ser cobrint les seves necessitats bàsiques (menjar, allotjament, roba, medicació…), o bé proporcionant suport psicològic i acompanyament.

Des del Servei de CUESB es poden atendre les següents casuístiques:

  • Abandonament: És la situació que es genera en quedar desemparada una persona que no té capacitat per si mateixa de cobrir les seves necessitats bàsiques. El desemparament pot produir-se per claudicació, pèrdua sobtada de capacitats o desaparició del cuidador.
  • Pèrdua sobtada d'autonomia: Situació que se’n deriva com a conseqüència d’una davallada en l’estat de les persones, sobretot persones grans, en la que es perd de manera transitòria o definitiva la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per pròpia iniciativa, decisions personals (autogovern) així com de desenvolupar les activitats de la vida diària (higiene, vestir-se, alimentar-se, etc.).
  • Greu risc per manca de recursos per a la cobertura immediata de necessitats bàsiques: Situació que es produeix quan una persona no disposa de cap mitjà per atendre les necessitats que garanteixen la seva subsistència: alimentació, allotjament, higiene.
  • Altres necessitats peremptòries: Situació que es produeix quan una persona no disposa de mitjans econòmics per a atendre necessitats urgents com ara: medicació urgent, desplaçament per causes inajornables.
  • Maltractament: Aquella situació en la que es detecta maltractament físic, psicològic, sexual, negligència, abandonament etc. que posi en risc la integritat de la persona.
  • Emergències ordinàries: Quan es produeix al municipi: incendi, inundació, explosió, desallotjament preventiu, esfondrament, etc. i convé facilitar suport emocional o social (allotjament, alimentació, etc.) a les persones afectades.
  • Mort traumàtica o temptativa: Quan conjuntament amb policia i/o Mossos d’Esquadra cal comunicar la notícia o fer l’acompanyament i/o suport a les gestions derivades de l’esdeveniment traumàtic, a la família que ha patit una defunció inesperada conseqüència d’un accident de trànsit, suïcidi, mort conseqüència de violència de gènere, etc. Igualment en els casos en que s’hagi produït una temptativa que  hagi provocat ferits greus o fort impacte en les persones afectades.
  • Climatologia adversa: Quan es produeixi una baixada de temperatures o nevades i convé facilitar acolliment d’emergència a persones que pernocten en la via pública. Aquest protocol s’inicia quan a Barcelona ciutat s’activa el Pla d’Acció del Grup Logístic Social per Operació Fred en fase d’alerta.

Quin cost té:

L'accés al servei és gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Tota aquella persona empadronada a Begues i que compleixi amb els requisits concrets que pugui determinar l'accés al servei concret que se sol·liciti.

Oficina de Serveis Socials

Carrer Major, 14 - 08859 Begues - Barcelona
Telèfon: 936 392 171
Adreça electrònica: begues@begues.cat
Horari:  
Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9 a 14h. Dimecres a la tarda, de 15 a 19h (cal cita prèvia).
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 28.03.2022 | 15:40