Recollida de residus urbans

Servei de recollida dels residus municipals que es realitza al nucli urbà i la recollida en àrees d’aportació que es fa a la deixalleria. Seguiment dels balanços de la recollida per a cada una de les fraccions (orgànica, paper, envasos, vidre i rebuig) i del retorn del cànon de residus de l’Agència de Residus de Catalunya. Control de la gestió de la deixalleria, la recollida de trastos vells i altres residus especials com l’oli, les piles,...

L’objectiu de la gestió dels residus municipals de Begues és fomentar la recollida selectiva i facilitar les condicions perquè els veïns participin i es corresponsabilitzin d’una gestió ambiental de les seves deixalles, que permeti el reciclatge, la reutilització i la minimització de residus.

Quin cost té:

L’accés a aquest servei està regulat per les corresponents ordenances fiscals.

Qui pot sol·licitar-ho:

Tota la població de Begues.

Darrera actualització: 18.08.2019 | 22:09