Targeta Rosa

La Targeta Rosa, el títol de tarifació social de transport públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. És personal i intransferible, i permet viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport públic que operen en el sistema tarifari integrat:

  • Línies d'autobusos metropolitans de TMB
  • Línies d'autobusos metropolitans, llistades en aquest enllaç del web de l'AMB, entre els quals es troba la línia 902 de Begues.
  • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (dins la zona tarifària del sistema tarifari integrat)
  • Metro
  • Trambaix
  • Trambesòs
  • Funicular de Montjuïc

En queden excloses les línies singulars Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, Tramvia Blau, Bus Turístic i serveis especials.

La sol·licitud de tramitació d'aquest títol de transport, sigui en modalitat gratuïta o reduïda pot fer des de la pàgina web de l'AMB o, de forma presencial, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Begues, per a la qual cal demanar cita prèvia al telèfon 93 639 05 38 o bé a través del correu electrònic begues@begues.cat.

Quin cost té:

Hi ha dues modalitats: Gratuïta o de tarifa reduïda.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones que compleixin els següents requisits:

- Estar empadronat a Begues (o en un dels municipis de l'àmbit d'aplicació del títol).
- Tenir un mínim de 65 anys o estar en possessió del certificat de reconeixement de discapacitat igual o superior al 33% de L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya
- Tenir uns ingressos econòmics bruts anuals per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) segons aquests criteris:

T.ROSA GRATUÏTA: Iguals o inferiors a 9.240 € per a ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana gratuïta.
T.ROSA REDUÏDA / T4: Iguals o inferiors al doble del mateix valor (18.480 €) per a ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda.

Els ingressos de la persona sol·licitant són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany entre el seu nombre de membres. Es consideren membres de la unitat familiar els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys. (S’entén com a unitat familiar la definida en l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

Cal Pere Vell

Carrer Major, 14 - 08859 Begues - Barcelona
Telèfon: 936 390 538 (OAC)
Telèfon: 936 391 270 (Jutjat de Pau)
Adreça electrònica: begues@begues.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 11.01.2023 | 15:02